Lucian Blaga – Pamantul

Pe spate ne-am întins în iarbă: tu şi eu.

Văzduh topit ca ceara-n arşiţa de soare

curgea de-a lungul peste mirişti ca un râu.

Tăcere apăsătoare stăpânea pământul

şi-o întrebare mi-a căzut în suflet până-n fund.

 

N-avea să-mi spună

nimic pământul? Tot pământu-acesta

neindurător de larg şi-ucigător de mut,

nimic?

 

Ca să-l aud mai bine mi-am lipit

de glii urechea – indoielnic şi supus –

şi pe sub glii ţi-am auzit

a inimei bătaie zgomotoasă.

 

Pământul răspundea.

 

Lucian Blaga – The Earth

On our backs we laid on the grass: you and I.

Melted ether like wax in the scorch of sun

Dripped across stubble like a river.

Pressing silence mastered the earth

and a question fell to the bottom of my soul.

 

Had the earth

nothing to tell me? This entire earth

ruthlessly large and murderously mute,

nothing?

 

To hear it better I pasted

my ear to the land – doubtful and submissive –

and from under the land I heard your

noisy heart beating.

 

The earth was responding.